Política de Privacitat

Irma Berenguer Vargas (a partir d’ara “Irma BV”) que està domiciliada en el carrer Sant Jaume, 438 amb el DNI 77615901D, és la titular del lloc  web irmaberenguer.com (a partir d’ara “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques sobre el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.

A la web www.irmaberenguer.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre marketing digital i comunicació.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que es remetin a Irma BV, exonerant a Irma BV de qualsevol responsabilitat al respecte.

Irma BV informa que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporats als seus sistemes d’informació amb la següent finalitat:

  • En cas de contractació dels bens i/o serveis oferts a través del lloc web, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;
  • En el cas de sol·licitud d’ informació mitjançant els formularis del lloc web, per a enviar informació sobre la consulta realitzada;
  • En el cas de subscripció, per a remetre newsletters, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.

Ser usuari de la web de www.irmaberenguer.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Irma BV garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa enviant un correu electrònic a info@irmaberenguer.com. Al mateix moment, l’Usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per a legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

RESPONSABILITATS

Irma BV no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

Però, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Irma BV es compromet a la retirada o en el seu cas bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc Irma BV es responsabilitzarà dels danys i prejudicis que es produeixen per errors o males configuracions del software instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota la responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, Irma BV es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Li comuniquem que qualsevol preu que pot veure a la nostra web serà solament orientatiu. Si l’usuari desitja saber amb exactitud el preu ha de sol·licitar més informació sobre el servei a través del correu info@irmaberenguer.com

Irma BV és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com els drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’inclouen, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit deIrma BV.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggereixes o idees, es considerà cedida a Irma BV de forma gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta forma.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Irma BV són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per a la nostra empresa. Solament apareixen a la web de Irma BV a efectes de promoció i recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els hi pertany.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el final del tractament i durant el termini per el qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per tal fi, es suprimiran les dades emmagatzemades. Irma BV es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 

Data de l’última actualització: 05-12-2018